تماس با ما

فرمانداری شهرستان شوش

 آدرس: شهرستان شوش دانیال(ع)-خیابان ساحلی-جنب مصلای نماز جمعه شوش

تلفن:۰۶۱۴۲۸۲۲۰۰۱

نمابر:۴۲۸۲۲۰۵۷

shoush@ostan-khz.ir پست الکترونیک: