فرمانداری شهرستان شوش

شهرستان شوش در شمال شرقی استان خوزستان و یکی از مهمترین  شهرستان های استان و قطب کشاورزی کشور می باشد .

مرکز این شهرستان ، شهر شوش ، می باشد. این شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری دارای جمعیتی بالغ بر ۲۲۰ هزار نفر و بیش از ۲۰۰ روستا می باشد.

مطابق قانون تقسیمات کشوری ، رده شهرستان زیر مجموعه واحد تقسیماتی استان قرار داشته و فرمانداری نمایندگی عالی دولت و مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در حوزه تحت مدیریت خود را برعهده دارد .

 

شهرستان شوش دارای ۵ شهر شوش،شاوور،الوان،حر وفتح المبین می باشد.

واحدهای زیر مجموعه فرمانداری شهرستان اهواز عبارتند از :

 

– ساختمان مرکزی فرمانداری متشکل از واحدهای : حوزه مدیریت ، روابط عمومی  ،  اداره سیاسی اجتماعی ، اداره مالی اداری ، دفتر برنامه ریزی و عمرانی ، دفتر امور بانوان

– بخشداری مرکزی واقع در ساختمان مرکزی فرمانداری

– بخشداری شاوور

– بخشداری فتح المبین