نمایندگان منتخب

نماینده ی مردم شریف شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی

 

 

 

دکتر سید راضی نوری

 

آدرس دفتر:

 

شوش دانیال: خیابان شهید دانش ، جنب امور تربیتی ، کوچه هنر،پلاک ۳ 

تلفکس ۵۲۲۴۸۴۷-۰۶۴۲

 

 

اعضای شورای اسلامی شهر شوش:

 

عبدالجلیل بیلاوی

بهرام کریم پور

علیرضا رشنو

عبدالرضا لالوند

سید مجید نوری زاده

 

سعید مهرپرور

 

هدیه مسحنه

 

ثریا شوهانی

 

مهشید آزادی قلعه مکی

اعضای شورای اسلامی شهر حر:

عبدالعلی کثیر

ناصر کثیر

سید حمید موسویان

علی آل کثیر

جمیله آل کثیر

اعضای شورای اسلامی شهر فتح المبین:

 ناصر سرخه

رحیم سرخه

سلمان سرخه

کامل سرخه

رحیم سرخی

اعضای شورای اسلامی شهر شاوور:

ابراهیم سواعدی

سید یاسر نجات

جاسم لطیفی

عاشور جلیزی

نوروز بشکار

اعضای شورای اسلامی شهر الوان:

علی مجاهدی عبدی

علی عبدالخانی(یعقوب)

 حمید عبدالخانی

علی عبدالخانی(میتی)

 عبدالزهرا عبدالخانی