مدیران شوش برای خارج شدن از شهرستان با فرمانداری هماهنگی کنند

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوش ، عدنان غزی در نشست شورای اداری شهرستان شوش که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، گفت: طرح معین مدارس در دیگر شهرستان‌ها نتایج خوبی به همراه داشته است. امیدواریم با همدلی و همراهی مسئولان این طرح در شهرستان شوش به خوبی اجرا شود.

فرماندار شوش افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید در جهت حمایت و کمک به آموزش و پرورش پای کار باشند. آموزش و پرورش متعلق به همه ما است.

 

وی بیان کرد: در این طرح هر اداره به عنوان معین یک یا چند مدرسه انتخاب شده که در رابطه با حل مشکلات آموزشی مدارس همکاری می‌کنند. دستگاه‌ها و اداراتی که از نظر مکانی در نزدیکی  مدارس قرار دارند به عنوان معین انتخاب می‌شوند.

 

غزی ادامه داد: تعداد مدارس و مشکلات آنها مشخص شده و نیازهای این مدارس خیلی ساده هستند و باید مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در رفع مشکلات این مدارس همکاری کنند.

 

بازرسی ازاداراتشهرستانشوشدرزمینهتکریمارباب‌رجوع

 فرماندار شهرستان شوش همچنین بر ضرورت رعایت تکریم ارباب رجوع در بین ادارات شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: این امر از ضروریات خدمت‌رسانی به مردم است.

 

وی با اشاره به انجام بازرسی از ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان شوش در زمینه تکریم ارباب‌رجوع افزود: این طرح در راستای نظارت بر نظم اداری کارکنان و همچنین تکریم ارباب رجوع توسط ادارات انجام می‌شود.

 

غزی تصریح کرد: تمام مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی برای خارج شدن از شهرستان باید با فرمانداری هماهنگی کنند ، همچنی مدیران ارگان‌ها نظارت بیشتری بر موضوع ورود و خروج پرسنل اداره تحت امر خود اتخاذ کنند.

 فرماندار شهرستان شوش خاطرنشان کرد: حضور مدیران در ادارات فقط حضور فیزیکی نباشد باید در تمام حوزه‌های کاری خود ورود  و مشکلات را رفع کنید. نباید مدیر فقط منافع اداری تحت‌ امر خود را در نظر بگیرید باید تمام منافع شهرستان در نظر گرفته شده و از مردم حمایت شود.

 

تمام مصوبات جلسات شهرستانی لازماجراست

 

رئیس شورای اداری شهرستان شوش با اشاره به تصویب مصوبات در جلسات فرمانداری گفت: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در جهت اجرای مصوبات جلسات اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، چرا که مصوبات لازم اجراست و کوتاهی در این خصوص از هیچ دستگاهی قابل قبول نیست.

 

وی بیان کرد: بعضی از مصوبات به خاطر یک میلیون تومان اجرا نشده است. چنین مواردی نباید در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شوش مشاهده شود.

 

غزی افزود: مصوبات شورای تامین و مدیریت بحران تحت هر شرایطی لازم اجرا است، مدیرانی که این مصوبات را اجرا نکنند، با آنها برخورد قانونی می‌شود.

۲۷۶۱