بهره برداری از چندین طرح عمـرانی و ۱۴ طرح اشتغالـزایی و مسکـن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شوش

بهره برداری از چندین طرح عمـرانی و ۱۴ طرح اشتغالـزایی و مسکـن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شوش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوش، صبح روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ و همـزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، هشت طرح توانمنـدسازی و شش مسکـن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و چنـدین پروژه بهسـازی و عمــرانی روستــایی بخش مرکـزی با حضـور محمـود عیـدانی فرماندار شوش و مدیران ادارات و دستگاه های اجـرایی به بهــره برداری رسیدند.

بصـورت نمـادین از شش واحد مسکونی در روستـای جریه سید کرم با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شوش اهدا شد.

در ادامه از هشت طرح راه اندازی پنل های خورشیدی بمنظور توانمنـدسـازی مدد جویان کمیته امداد شوش با اعتبــاری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال در شهرک بهرام مورد بهره برداری رسیدند.

همچنین پروژه های عمــرانی زیرسازی ۱۵ روستا بمساحت ۶۰ هزار متر مربع با اعتباری به ارزش ۱۳میلیارد ریال

آسفالت ۱۷ روستا بمساحت ۸۵ هزار متر مربع و به ارزش ۹۰ میلیارد ریال

احـداث جـوی و جـدول در هشت روستا بمساحت ۵ هزار مترطول با اعتبـاری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیـدند.

۲۱