بانکهــا در اعطای تسهیلات اهتمام بیشتری داشته باشند

فـرماندار شوش:بانکهــا در اعطای تسهیلات اهتمام بیشتری داشته باشند

محمــود عـیـدانی در نشست بررسی آخرین وضعیت تسهیلات تبصره ۱۶ و مشاغل خانگی خـواستـار تسهیل امور در اعطای تسهیلات شد.

به گزارش روابط عمـومی فرمـانداری شوش، عصر روز دوشنبه ۱۴٠۱/۱۱/۱۷ نشست بررسی آخرین وضعیت تسهیلات تبصره ۱۶ و مشاغل خانگی (قانون بودجه ومشاغل خانگی بنیاد شهید، بسیج، بنیاد برکت، مستضعفان و عشایر) به ریاست محمــود عیـــدانی فـرمانـدار شوش و با حضور سعید پورعبدالهی معاونت توسعه و برنامه ریزی فرمانداری، مهدی عبدالخانی ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی الهایی رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران، علی سعدی مسئول امور عشایر شهرستان و کارشناسان بانک های عامل در محل دفتر فرماندار شوش برگزار شد.

فرمـاندار شـوش در این نشست با تاکید بر لـزوم توجـه به شرایط جامعه و اهمیت توجه به ظرفیت های بلقوه ی این شهـرستان گفت: مدیران شعب بانک های می تـواند در طرح های اشتغـالـزایی روستایی، توسعه مـراکــز پزشکی و درمـانی، فرهنگـی و خدمـاتی از جمله توسعـه امـاکـن ورزشی، رفـاهی و گـردشگـری شهـرستان نقش قابل توجهی داشتـه باشنـد.

وی در ادامه افــزود: کلیه شعب بانک های عامل باید نهایت همکاری در جهت تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات را با متقاضیان داشته باشند تا موجب ایجاد فرصت های اشتغـالزایی و رفع محرومیت فراهم شود.

در ادامـه بدستور فرماندار شوش هر یک از حاضـرین به ارائـه گـزارشی از اقـدامات صـورت گـرفته در خصوص تسهیلات تبصره ۱۶ و تسهیلات مشاغل خانگی (قانون بودجه و مشاغل خانگی بنیاد شهید، بسیج بنیاد برکت، مستضعفان و عشایر) ارائه نمـودند.

 

۲۳