تجلیل فرمـاندارشوش از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

تجلیل فرمـاندارشوش از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عیـدانی رئیس شـورای تامیـن شـوش همزمان با فرارسیدن اعیـاد شعبـانیه و هفته سربازان گمنـام امام زمان (عج) از تلاش های سرهنگ پاسدار سید عطااله موسوی تقدیر وتجلیل بعمـل آورد. به گـزارش روابط عمومی فرمانداری شوش؛ همزمان با فرارسیدن اعیـاد شعبـانیه و هفته سربازان گمنـام امام زمان (عج)، محمـود عیـدانی فرمـاندار و رئیس شـورای تأمین شهرستان به همـراه اعضـاء شورای تأمین از سرهنگ پاسدار سیـد عطااله موسوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهـرستان تجلیـل بعمـل آمـد. محمـود عیـدانی در این جلسه ضمـن تقدیر از حضور فعـال و اثرگذار سپاه و بسیج در همه عرصه ها گفت: نقش سپاه و بسیج در همه زمینه های اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، محرومیت زدایی غیرقابل انکار است و یکی از جلوه های آن، نقش کلیدی سپاه و نیروهای بسیج در بحث سیل و کنترل بیمـاری کرونا است که در این زمینه واقعاً شاهد فداکاری این عزیزان در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان بوده ایم. وی در پایان از تلاش های سرهنگ پاسدار سیدعطااله موسوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش با اهـدای لوح سپاس تجلیل به عمل آورد.

۱۰