جلسه بررسی آخـرین وضعیت سیل بند روستای شیخ فنـدی برگـزار شد

جلسه بررسی آخـرین وضعیت سیل بند روستای شیخ فنـدی برگـزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوش، صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ نشست بررسی آخرین وضعیت سیل بند روستای شیخ فنــدی در حاشیه رودخانه دز به ریاست محمـود عیــدانی فرماندارشوش و با حضور اعضای ستاد مدیریت بحـران شوش در محل دفتر فرماندار برگـزار شد و آخـرین گـزارشات امـور آب غرب و همچنین وضعیت سیل بنـد روستای شیخ فنـدی در حاشیه رودخانه دز مورد بحث و بررسی قــرار گرفت.

فرمـاندار شوش ضمن صدور دستور اعـزام کارشناسان فنی به محـل سیل بند گفت: هرگونه آسیب در سیل بنـد روستای شیخ فنــدی با قیـد فوریت ترمیم و مقاوم سازی شود و گــزارشات آن به فرمانداری اعلام گــردد.

وی در ادامه افزود: کلیه مدیران دستگاه های خدمات رسان و امـدادی در حالت آماده باش کامل قرار گیـرند و هـرگـونه خـروج بدون هماهنگی غیر قابل قبـول است.

۹