فرماندار شوش: نظارت از طرح های اشتغالزایی تشدید شود

فرماندار شوش: نظارت از طرح های اشتغالزایی تشدید شود

محمـود عیـدانی بر لزوم تشدید نظارت و بازرسی از طرح اشتغالزایی بمنظور استمرار فعالیت تاکیـد کرد.

به گـزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوش؛ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ جلسه کارگروه اشتغـال شهرستان شوش به ریاست محمـود عیـدانی فرمـاندار شـوش و با حضـور معاونت سعید پورعبدالهی معاونت توسعه و برنامه ریزی فرمانداری، خالد لطیفی مجد بخشدار فتح المبین، مهدی عبدالخانی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مدیران دستگاه های اجرایی در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

فرماندار شوش پس از شنیدن آخرین گزارشات از روند پرداخت تسهیلات خرد اشتغال روستایی بر لـزوم تشدید نظارت از طرح های اشتغالزایی در روستاهای هدف تاکیـد کـرد و آنرا در جهت استمرار فعالیت ضـروری دانست.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بلقوه شهرستان افزود: دستگاه های ذیربط باید براساس تحقق یافتن سیاست خوشه های صنعتی و تولیدی تسهیلات خود را پرداخت کنند تا یک فضای کارگاهی و تولیدی در سطح روستاهای هدف ایجاد شود.

گفتنی است بدستور فرماندارشوش هر یک از حاضـرین نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تعیین روستاهای هدف و رسته های اولویت دار ارائه نمودند

۱۶