حضور فرماندارشوش درمنزل خبرنگارفقید مرحوم الهه منگری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوش،همزمان باآغازاولین روزاز هفته دولت، مهندس حویزه فرماندار شوش به همراه معاون سیاسی اجتماعی،بخشداران فتح المبین ومرکزی،شهردارشوش و مسوولان شهرستان ضمن حضور برسرمزارو منزل مرحومه خبرنگار فقیده الهه منگری خبرنگارصدای کرخه ضمن دیدارباخانواده وی وقرائت فاتحه و ابراز همدردی،و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت طلبید و این ضایع دردناک را به خانواده وی تسلیت گفتند.

۶۸