فرماندارشوش اززائرین اربعین دربیمارستان شوش عیادت کرد

فرماندارشوش از مصدومان تصادف خودروی حامل زائران اربعین حسینی در بیمارستان نظام مافی درشوش عیادت کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوش، مهندس محسن حویزه روز پنجشنبه در حاشیه این دیدار اظهار داشت: خودرو حامل زائران اربعین حسینی که از کربلا برگشته بودند واژگون و دچار سانحه شدند. وی ادامه داد: شش نفر (خانواده) واهل قم بودند ودرنزدیکی شهرالوان خودروی آنها واژگون وسپس توسط اورژانس۱۱۵ به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند. فرماندار شوش تصریح کرد: روند درمان مصدومان بستری شده در بیمارستان در حال انجام است .

 

۳۶