دیدارهای مردمی مهندس محسن حویزه فرماندار شهرستان شوش

فرماندارشهرستان شوش باتعدادی ازشهروندان بصورت چهره به چهره دیدارکرد فرماندار شهرستان شوش، در ادامه دیدارهای مردمی خود، امروز دوشنبه با جمعی از شهروندان به صورت چهره به چهره دیدار و به درخواست ها و مطالبات آنان رسیدگی کرد. نماینده عالی دولت در شهرستان شوش ضمن استماع سخنان شهروندان ، به جهت بررسی و پیگیری بهتر موارد مطرح شده، دستورات لازم را به معاونین و سایر مدیران دستگاه های اجرایی صادر نمودند. دیدار های مردمی و تلاش برای حل مشکلات شهروندان یکی از اولویت های کاری”مهندس حویزه ” فرماندار شهرستان شوش است که همواره از مدیران می خواهد این رویه را در دستور کار خود داشته باشند و نهایت اهتمام خود را برای حل مشکلات مردم بکار گیرند.

 

۳۸