آغازبهربرداری کشت چغندرقندبهاره کشت وصنعت قندخاورمیانه شوش

 

 

 

مراسم آغازبهره برداری کشت چغندرقندبهاره کشت وصنعت قندخاورمیانه (شوش) باحضوردکترحیدری نماینده مردم خوزستان درمجلس خبرگان رهبری،فرماندار،معاون سیاسی اجتماعی ،بخشداران فتح المبین ومرکزی ومدیرعامل ومعاونین وکارگران برگزارشد.

 

۴۵