فرماندار شهرستان شوش بر ضرورت نظارت بر کیفیت و اجرای فعالیت های فرهنگی تاکید کرد.

فرماندار شهرستان شوش بر نظارت وکیفیت اجرای فعالیت های فرهنگی در این شهرستان تاکید کرد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوش،رضانجاتی در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی این  شهرستان  از کار فرهنگی به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت یاد کرد گفت: کار فرهنگی یک کار با ظرافت و پر هزینه است و به همین لحاظ باید با برنامه ریزی دقیق و بر مبنای اهداف از پیش تعیین شده اجرا شود .

وی با تأکید بر بومی کردن مسایل فرهنگی و اجتماعی خواستار استفاده از ظرفیت های فرهنگی شهرستان شوش و نیروهای بومی در اجرای برنامه های مختلف شد. وی افزود: فضای حاکم بر فرهنگ اجتماعی این شهرستان مطلوب و نیاز است تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

“نجاتی” خواستارافزایش نشاط اجتماعی، توجه به نیازهای اقشار مختلف جامعه و شناخت ظرفیت های بومی و محلی درجهت مشارکت پر رنگ مردم در فعالیت های اجتماعی وفرهنگی شد.

فرماندار شهرستان شوش با اشاره به اهمیت مقوله غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، خواستار برنامه ریزی منسجم، دقیق و هدفمند توسط متولیان این حوزه شد. 

 

۳۴۱۲