1397/08/30
تماس با ما

فرمانداری شهرستان شوش

 آدرس: شهرستان شوش دانیال(ع)-خیابان ساحلی-جنب مصلای نماز جمعه شوش

تلفن:06142822001

نمابر:42822057   

shoush@ostan-khz.ir پست الکترونیک: 

 

                        

 

آدرس ما در فضای مجازی