معاونت سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

13:46
محسن حویزه فرماندارشهرستان شوش از مساعدت، حسن استقبال و مهمان نوازی وپذیرایی مواکب ها ازجاماندگان اربعین حسینی(زائرین حرم دانیال نبی(ع) تشکر و قدردانی کرد. در ادامه بخوانید